Sprawnie i skutecznie, z zaangażowaniem!Doradztwo gospodarcze, opracowanie, zarządzanie i rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, POWER 2014-2020, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2014-2020, Programu Polska Cyfrowa (Działanie 1.1).